Pentru mai multe detalii, va rugam sa selectati din lista de mai jos website-ul Parohiei

 

 

Miercuri,  ora 9:00                - Taina Sfântului MasluSâmbătă, ora 8:00                 - Sfânta Liturghie. Slujba Parastasul ...

Mai multe detalii

Istoricul parohiei Micşuneştii Mari


Construită în anul 1743, biserica din satul Micşuneştii Mari, comuna Nuci, judeţul Ilfov, îşi înalţă silueta albă la Est de drumul ce vine dinspre Fierbinţi. Actuala biserică este construită pe locul alteia mai vechi de lemn, din vremea lui Mihai Vitezul. În acest sens avem pisania bisericii, care are dăltuit în piatra următorul text: 
 
Îndemnatu-m-am pentru ajutorul Ziditorului meu de am făcut acest dumnezeiesc lăcaş pentru cinstea şi lauda cei de o fi(i)nţă Troiţă unde se prăznuieşte hramul Prea Curatii Născăto(a)rei de Dumnezeu şi Sfântului Nicolae şi al marelui mucenic Gheorghe, întru vecinica pomenire a părinţilor şi a tot nemul nostru şi robilor lui Dumnezeu Iordache Micşunescul sto(l)nic şi soţiei mele Zmarandii, cari cu ale no(a)stre osteneli am zidit-o den temelie ci am înfrumuseţat-o după cum se vede, în zilele prea luminat domnului nostru, Io Mihail Racoviţă v(oie)v(o)d. Înzestrând-o cu cele ce mi-am datu îndemână a fi pentru civernisel(ă) Sfântului Jărt(f)ã(l)nicu şi proţilor poşluşnici, arătând şi to(a)tă orânduiala în hrisovul care li sa dat. Şi s-au săvârşit de tot lucru de zidirea ei în zilele m(e)s(iţa) sept(embrie) 1 d(en) leat 7252.

De la zidirea şi târnosirea bisericii peste ea au trecut mai multe cutremure, biserica fiind grav avariată. Hramul bisericii este: Adormirea Maicii Domului. Din punct de vedere arhitectural se în scrie în stilul brâncovenesc în plan trilobat, cu turlă peste naos, cu pronaosul lărgit şi cu turn clopotniţă peste pronaos. A fost declarată monoment istoric prin decretul 99/16 ianuarie 1915.

În decursul timpului în biserica din Micşuneştii Mari au slujit mai mulţi preoţi dintre care amintim: Popa Iorga Constantin sin Radu Popa, Tudor sin Apostol, Ion sin Stoica, Licu sin Stoica, Licu sin Mihalcea, Popa Ioniţă, Petrache Protopop, Popa Tudor, Popa Lixandru, Popa Codin (Constantin), Preotul Licu, Preotul Ene Alman, Preotul Ion Duhovnicul, Preotul Nichifor Popescu, Preotul Vasile Cârciumăreasa, Preotul Cristea Nicolescu, Preotul Ion Petcu, Preotul Costi Oprişa, ultimul fiind Preotul Marian Chiţulescu.

Actualul preot paroh, Caesar Cranta, face demersuri pentru consolidarea şi restaurarea sfântului lăcaş.
 
Protoieria Ilfov Nord, 2010 toate drepturile rezervate.